Dalam Alquran di jelaskan : orang orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata) Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia sia maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka (Q.S Ali Imran, 3 : 191).
Hidup di dunia ini hendaklah berfikir, berfikir untuk apa kita hidup, berfikir tentang rahmat Allah yang begitu besar, berfikir tentang penciptaan langit dan bumi yang didalamnya terdapat kebesaran Allah agar kita bisa bersyukur. Jangan sampai terbuai dengan kehidupan dunia semata yang hanya sementara dan lupa dengan kehidupan yang kekal yaitu akhirat. Begitu banyak orang yang sibuk dengan kehidupan dunianya tapi lalai dengan Akiratnya. Sebaiknya hendaklah ini berjalan seimbang kejarlah dunia tanpa melalaikan Akhirat.
Iklan